ŞİRKET PROFİLİ
Şirketimiz 1997 yılında sac ticareti yapmak üzere kurulmuştur..Zaman içerisinde gelişen müşteri ihtiyaçlarına en güvenilir, en kaliteli, en hızlı çözüm üretebilmek adına, deneyimli insan kaynağı ile 2009 yılında...

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI

HAN TEKNOLOJİK olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde amacımız kalite yönetim sistemi çerçevesinde “müşteri-çalışan memnuniyetini” ön planda tutarak ve kurum değerlerimize sadık kalarak iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak, her süreçte “maliyet bilinci” ile hareket edilmesini sağlamak, ilgili standartlara, teknik şartlara ve özel müşteri isteklerine uygun kaliteli ürünler sunmaktır.

Değişen pazar ve teknoloji şartları paralelinde yenilik ve değişimleri takip etmek, bu çerçevede kalite takım ruh, kalite bilinci ve kurumsal değerlerimizi koruyarak boru üretim sektöründe tercih edilen bir firma olmak için sürekli gelişim göstermektir.

ÇEVRE POLİTİKASI

● Faaliyetlerimizi çevre kanunları, yönetmelikler ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
● Faaliyet ve ürünlerimizde sürekli gelişmeyi esas alan çalışmalarda çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı,
● Doğa ve insan uyumunu sağlamak için çevre unsurunu, yatırım kararlarını belirleyen önemli faktörler arasında değerlendirmeyi,
● Kirliliği önlemeyi ve / veya kaynağında en aza indirmeyi,
● Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı ve geri kazanımı özendirmeyi,
● Çevresel performansımızı yükseltecek eğitimler düzenlemeyi ve elde ettiğimiz tecrübeleri müşteri, tedarikçi ve toplumla paylaşmayı ve onların bilinç düzeyini kendimizle birlikte yükseltmeyi,
● İlgili yasal ve gönüllü şartlara uygun olarak etkin, dinamik ve sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemi oluşturmayı,
taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

● İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili iş kanunu, yönetmelik, ilgili mevzuatlara ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarına uymak
● Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek riskleri değerlendirmek ve mevcut riskleri ortadan kaldırmak ve böylece tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyerek, iş kazası ve meslek hastalıklarının, yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının oluşumunun önlenmesini hedeflemek
● “Çalışanlarımızın sağlığı, firmamızın sağlığı demektir” ilkesi ile hareket etmek
● Hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşme için çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflar İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, sağlıklı olmalarını teşvik etmek ve belirli periyotlarda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesini sağlamak
● İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilerek çalışanların katılımı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla ve paylaşmak ’tır

TANITIM VİDEOMUZ

Tanıtım videomuzu izlemek için
lütfen tıklayınız..

detaylı bilgi...

KULLANIM ALANLARI

Ürettiğimiz ürünler şehirleşmede
altyapı-üstyapı, içme suyu...

detaylı bilgi...